TheFlintstones.it - Valle d'Aosta

IL DIARIO DEL FREESKI

MONT ARP VIEILLE
(DA BONNE)


Sabato 04
Febbraio 2023
Valgrisenche
Scialpinismo: Arp Vieille
Scialpinistica all'Arp Vieille

Domenica 06
Marzo 2021
Valgrisenche
Scialpinismo: Arp Vieille
Scialpinistica all'Arp Vieille

Sabato 06
Aprile 2019
Valgrisenche
Scialpinismo: Arp Vieille
Scialpinistica all'Arp Vieille

Sabato 10
Dicembre 2016
Valgrisenche
Scialpinismo: Arp Vieille
Scialpinistica all'Arp Vieille

Domenica 12
Aprile 2015
Valgrisenche
Scialpinismo: Arp Vieille
Scialpinistica all'Arp Vieille